ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK – ASZF

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) tartalmazzák az Wallplex Magyarország Kft  (székhely: 1188 Saláta u 23/a adószám: 24730770-1-43 ), mint szolgáltató (a továbbiakban: „Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, ha jelen dokumentum minden pontjával egyetért.

 

A SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

 

1.A Szolgáltató neve: Wallplex Magyarország Kft

 

A Szolgáltató székhelye: 1188 Budapest Saláta u 23/a

A Szolgáltató elérhetősége, kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@konyhapanel.hu

 

A szerződés nyelve: magyar

 

Üzemeltető: Wallplex Magyarország Kft

1188 Budapest Saláta u 23/a

info@konyhapanel.hu

Cégjegyzékszám: 01-09-179305

 

ADÓSZÁM: 24730770-1-43

 

Szerver helye:
IntegrityKözpont
1132. Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
office@integrity.hu

 

ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

 

 

2.1. JELEN ÁSZF-BEN NEM SZABÁLYOZOTT KÉRDÉSEKRE, VALAMINT ANNAK ÉRTELMEZÉSÉRE A MAGYAR JOG AZ IRÁNYADÓ, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MINDENKOR HATÁLYOS POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNYRE, ÉS AZ ELEKTRONIKUS KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÁSOK, VALAMINT AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOMMAL ÖSSZEFÜGGŐ SZOLGÁLTATÁSOK EGYES KÉRDÉSEIRŐL SZÓLÓ 2001. ÉVI CVIII. TÖRVÉNY, VALAMINT A FOGYASZTÓ ÉS A VÁLLALKOZÁS KÖZÖTTI SZERZŐDÉSEK RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 45/2014. (II.26.) KORM. RENDELET VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEIRE. AZ IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK KÖTELEZŐ RENDELKEZÉSEI A FELEKRE KÜLÖN KIKÖTÉS NÉLKÜL IS ÉRVÉNYESEK.

 

 

2.2. JELEN ÁSZF HATÁLYA KITERJED MINDEN MEGRENDELŐRE, AKI AZ konyhapanel.hu  ÁLTAL ÜZEMELTETETT WEBÁRUHÁZON KERESZTÜL SZOLGÁLTATÁST VESZ IGÉNYBE. AZ ÁSZF MÓDOSÍTÁSA ESETÉN ARRÓL MEGFELELŐ IDŐBEN A HONLAPON VALÓ KÖZZÉTÉTELLEL ÉRTESÍTI A SZOLGÁLTATÓ A MEGRENDELŐKET. A VÁSÁRLÓK A WEBOLDALRA TÖRTÉNT REGISZTRÁCIÓVAL JELEN SZABÁLYZATBAN FOGLALTAKAT MAGUKRA NÉZVE KÖTELEZŐNEK ISMERIK EL.

 

 

 

  • Tilos a webshopon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus formában való tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató előzetes írásos hozzájárulása nélkül.
  • A webshop szerzői jogi jogvédelem alatt áll, melynek jogosultja a Wallplex Magyarország Kft

 

 

III. ADATKEZELÉSI SZABÁLYOK

 

  • A Szolgáltató által végzett adatkezelésre vonatkozó részletes szabályokat tartalmazó adatvédelmi szabályzat folyamatosan elérhető a Szolgáltató honlapján az alábbi elérhetőségen: ASZF

 

 

 

MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

 

  • A megjelenített termékek online vásárolhatóak meg. A webshopban szereplő termékek árai forintban értendőek és 0% áfát tartalmaznak. A megrendelt termékek ára tartalmazza a csomagolás költségeit.
  • Szolgáltató a webshopban feltünteti a termék nevét, árát, annak fontosabb adatait és rövid leírását, valamint arról fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a termék valóságos megjelenésétől, bizonyos esetben a képek csak illusztrációk. Akciós termékek esetén a Szolgáltató tájékoztatja a megrendelőket az eredeti árról, a kedvezmény mértékéről, és az akció időtartamáról.

 

 

RENDELÉS MENETE

 

–    A megrendelés menete a következőképpen zajlik: A webshop használatát megelőzően valamennyi megrendelőnek regisztrálnia szükséges magát az oldalon. A regisztráció során a felhasználónak meg kell adnia vezetéknevét, keresztnevét, telefonszámát, e-mail címét, a belépéshez szükséges jelszó

 

–    A vásárló a regisztrációját követően bejelentkezik a webshopba.

 

–    Ezt követően a megvásárolni kívánt termék illetve termékek darabszámát illetve számát állíthatja be a megrendelő. A megrendelt termék(ek) kosárba helyezését követően lehetősége van a kosár tartalmának megtekintésére és a termékek darabszámának ellenőrzésére.

 

–    Az esetlegesen felmerülő adatbeviteli hibák kijavítására (pl. plusz termék, termék törlése, ár ellenőrzése) is lehetősége van a megrendelőnek, még a rendelés véglegesítése előtt. A véglegesített és sikeresen leadott megrendelésről a regisztráció során megadott e-mail címre elektronikus levelet küld a szolgáltató, melyben a sikeres megrendelést visszaigazolja és jelzi a megrendelő felé, hogy a teljesítés hamarosan megtörténik.

 

–    A webáruházban megrendelt termékek esetén banki átutalással való fizetésre  és pay pallal való fizetésre van lehetősége a megrendelőnek az alábbiak szerint

 

 

–    Az alábbi szállítási feltételek érvényesek a megrendelt termékekkel kapcsolatban:

 

A webáruházban megrendelt termékeket csomagküldő szolgálattal kézbesítjük. A házhoz szállítást a GLS futárszolgálat végzi.  A megrendelések pontos teljesíthetősége érdekében a megrendelő felelőssége olyan szállítási cím megadása, ahol a kézbesítő megtalálja.

 

–    szállítási határidő 5-7 munkanap. Az elkészült terméket 3-5 munkanapon belül átadjuk a csomagküldő cégnek.

 

–    A Szolgáltató köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését elektronikus úton visszaigazolni. Amennyiben a visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg, úgy a megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.

 

 

A MEGENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉSE

 

–    A megrendelések feldolgozása minden esetben az összeg beérkezését követő első munkanapon kezdődik meg. 

 

–    Az általános teljesítési határidő, a kifizetéstől  számított 3-5 munkanap+ kiszállítás további 1-2 munkanap

 

–    Ha Szolgáltató a kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a megrendelésben meghatározott termék nem áll rendelkezésre, erről a Felhasználót elektronikus úton haladéktalanul tájékoztatja.

 

ELÁLLÁS JOGA

 

 

–    A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet alapján az elállásra nyitvaálló határidő 14 nap, mely a megrendelt termék kézhez vételétől kezdődik. Ezen határidő alatt a fogyasztó indokolás nélkül elállhat a szerződéstől. Elállási szándék postai úton (tértivevényes levélben) és e-mailben (info@konyhapanel.hu) egyaránt jelezhető, a megrendelő nevének, a termék kézhezvétele idejének megadásával.

 

–    Az elállási szándék bejelentése után a terméket Megrendelő köteles saját költségén visszaküldeni címünkre (Wallplex Magyarország Kft 1188 Budapest Saláta u 23/a)  Az elállási nyilatkozat megérkezésétől számított 14 napon belül – stornó számla kiállítása mellett – visszatérítjük (bankszámlára utaljuk) a visszaküldött termék(ek) vételárát. A bankszámlaszámot, számlavezető bank nevét, számlatulajdonos nevét a levélben vagy e-mailben szükséges pontosan megadni.

 

–    Szállítási költség visszatérítésére nincs lehetőség. Elállás esetén a vevőt csak a visszaküldés költsége terheli. Megrendelőnek az utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetősége. A szolgáltató kizárólag bontatlan, eredeti csomagolásban visszaküldött termék esetén téríti vissza a termék vételárát.

 

 

GARANCIA, JÓTÁLLÁS

 

– Ha a megrendelt árucikk hibás, esetleg a szállítás során megsérült, akkor ezt kérjük emailben írja meg nekünk.

 

–    A hibás teljesítésből eredő igény bejelentése ugyancsak történhet postai úton (tértivevényes levélben) és e-mailben info@konyhapanel.hu címen egyaránt, a megrendelés dátumának és a megrendelő nevének megadásával.-

 

–    A szolgáltató kifejezetten kizárja a felelősségét minden olyan káresemény bekövetkezéséért, melyet a Megrendelő a termék használata során magának vagy harmadik személynek okozott, és amely a termék használatára vonatkozó szakmai szabályok megsértéséből vagy a nem rendeltetésszerű használatból fakadnak.

A termék nem rendeltetsészerű használatából bekövetkezett rongálódás felelősségét a szolgáltató kifejezetten kizárja.

A termék fúrását vágását, fűrészelését megrendelő kizárólag saját felelősségére végezheti, szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli az esetleges rongálódás vagy személyi sérülés bekövetkezésében.

 

 

PANASZKEZELÉS

 

–    A Megrendelők részéről érkező esetleges panaszok ügyintézésére elektronikus úton vagy levél útján megküldött panasz esetén van lehetőség a megadott alábbi elérhetőségeken.

 

 

LEVELEZÉSI CÍM: Wallplex Magyarország Kft 1188 Budapest Saláta u 23/a

 

TELEFONSZÁM(OK): +36309944178
E-MAIL: info@konyhapanel.hu

 

–    Szolgáltató a hozzá beérkezett panaszt lehetőség szerint a leggyorsabban megvizsgálja, és 30 napon belül megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A megrendelő részére küldött válasz másolati példányát 3 évig megőrzi

 

 

 

  1. Január