doordeco

Az Affiliate program részletes feltételei

 1. Részvételi feltételek

A Részvételi feltételek a Bonami.hu (továbbiakban „konyhapanel.hu“) affiliate és partnerprogram használati feltételeit szabályozzák. A Partner az affiliate és partnerprogram keretein belül meghatározott marketing tevékenységével, például banner használatával, népszerűsíti a konyhapanel.hu termékeit a saját weboldalán. Az általános feltételeken kívül a konyhapanel.hu partnerprogramra a következő részvételi feltételek érvényesek.

 1. Partner

A partnerprogramhoz csatlakozó szervezet, vagy magánszemély (továbbiakban „Partner“) elhelyezheti az affiliate linkeket a honlapján és népszerűsítheti a konyhapanel.hu által felkínált termékeket.

 1. Jutalékrendszer

A Hirdető biztosítja a www.konyhapenl.hu honlapon a Wp Affiliate manager  affiliate rendszerébe (továbbiakban „Jutalékrendszer“) való belépést, amely lehetővé teszi a Partner számára a Hirdető termékeire vonatkozó reklámok használatát a saját honlapján. A Hirdető ezen feltételeknek megfelelően jutalmazza meg a Partnert. A Hirdető a Partner affiliate linkjein érkező jogosult vásárlások után jutalékot fizet.

 1. A Jutalékrendszerbe való belépés feltételei

A Jutalékrendszerbe való belépéshez regisztrációs kérelmet kell benyújtania a regisztrációs űrlap kitöltésével. Ezek után a Wp Affiliate manager  e-mailben átadja a belépési adatokat. A szervezet, vagy magánszemély az első bejelentkezés után válik a Jutalékrendszer Partnerévé. Ebben a pillanatban lép hatályba a szerződés és mindkét fél köteles az egyedi szerződésben, és az általános szerződési feltételekben vállalt kötelezettségeit betartani.

 1. Partner jogai és kötelezettségei

A Partner az affiliate linkeket csak megfelelő színvonalú és tartalmú oldalakra helyezheti ki. A Partner nem vehet részt a partnerprogramban a következő weboldalakkal:

 • amelyek bármilyen formában tartalmazzák a konyhapanel.hu kifejezést.
 • amelyeknek tartalma vagy kialakítása megtévesztheti a látogatót és fenn áll a veszélye, hogy a látogató az adott oldalt a konyhapanel.hu weboldalának fogja venni.
 • amelyeken egész csoport banner vagy weboldalakra utaló linkek találhatóak. A konyhapanel.hu céloldalra való utalás csak abban az esetben engedélyezett, ha az ilyen oldal előtt „affiliate landing page“ szerepel, amely a látogató számára jól látható és természetesen jelentve van. A konyhapanel.hu céloldalra való automatikus és megtévesztő átirányítás nem engedélyezett.
 • amelyek tartalmaznak, használnak vagy a látogató gépére kártékony kódokat telepítenek (Adware és/vagy Spyware).
 • amelyek fizetett linkeket tartalmaznak.
 • amelyek saját partnerprogrammal rendelkeznek.
 • amelyek cookie dropping, pop-ups és reklám réteg (layers) használnak: A cookies használata engedélyezett:
  • ha hivatalos és egyértelműen megjelölt konyhapanel.hu reklámot használ.
  • ha a konyhapanel.hu reklám jól látható.
  • ha a cookies a látogató által előzetesen jóváhagyott.
 • amelyek fejlesztés alatt állnak.
 • amelyek sértik a Magyar Köztársaság és az Európai Unió vonatkozó törvényeit. Tiltott továbbá erőszakot tartalmazó, diszkrimináló, uszító, erotikus, vagy pornográf tartalom. Tiltottak továbbá azon tartalmak, amelyek összeegyeztethetetlenek a jó ízléssel, jó modorral és/vagy sértőek egyes társadalmi rétegekre, népcsoportokra nézve.
 • amelyek összehasonlító reklámot tartalmaznak, azaz agresszív összehasonlító reklámot, amely megronthatja az érintettek kapcsolatát és indokolatlan konkurencia harcot gerjeszt.
 • amelyek nem hozzáférhetőek, illetve amelyek bármilyen módon erotikus vagy pornográf, valamint erőszakot tartalmazó weboldalra utalnak vagy vezetnek.
 • amelyek nem rendelkeznek hasznos tartalommal, illetve nagy valószínűséggel csak azért lettek létrehozva, hogy reklámokat tartalmazzanak.

A jelen feltételek megszegésével a Partner elveszti a jogát a vásárlás után kiszámított jutalékra. Ebben az esetben a konyhapanel.hu azonnali hatállyal felbonthatja a szerződést. Amennyiben Partner szerződés szegéséből kifolyólag a Hirdető kárt szenvedett, a Partner köteles a kárt teljes egészében megtéríteni.

 1. Hirdetési rendszerek

A Google saját hirdetési rendszerének irányelvei:

 • tilos a védjegyek jogtalan használata, valamint az olyan félreérthető kifejezések használata, amelyeknél fennáll a hirdetési szövegekben használt védjeggyel való összetévesztés veszélye,
 • tilos a védjegyek jogtalan használata, valamint az olyan félreérthető kifejezések használata, amelyeknél fennáll a kulcsfontosságú szavakkal való összetévesztés veszélye,
 • tilos a védjegyek jogtalan használata, valamint az olyan félreérthető kifejezések használata, amelyeknél fennáll a látható URL-vel való összetévesztés veszélye,
 • tilos a védjegyek jogtalan használata, valamint az olyan félreérthető kifejezések használata, amelyeknél fennáll a Gmail Sponsored Promotions (GSP) feladójával való összetévesztés veszélye,
 • tilos a konyhapanel.hu látogatóira célzott remarketing szegmens létrehozása,
 • tilos a konyhapanel.hu e-shop bármilyen URL-címének megadása, mint cél URL a reklámban.

Kötelező:

 • védjegyek használata, mint kizáró kulcsszó.

A jelen üzleti feltételek megszegésével az affiliate Partner elveszti a jogát a vásárlás után kiszámított jutalékra. Szerződésszegés esetén a konyhapanel.hu jogosult pénzbüntetést kiszabni (a feltételek minden egyes megszegése 2 000 000 Ft-al büntethető). A CJ-ben résztvevő partnerekre nem szabunk ki pénzbüntetést. A konyhapanel fizetési kérelme után öt munkanapon belül válik esedékessé a pénzbüntetés. A büntetés nem tartalmazza a kártérítést. A konyhapanel.hu követelheti a teljes kár megtérítését. A Partner továbbá felelősséget vállal a harmadik személyek felé az általa okozott károk tekintetében. A konyhapanel.hu azonnali hatállyal felbonthatja a szerződést és a Partnert kizárhatja a affiliate programjából, ha az megszegi ezen szerződés feltételeit.

 1. Kedvezménykódok használata

A Partner kizárólag a Hirdető által jóváhagyott utalványokat/kedvezménykódokat ajánlhatja fel weboldalán, amelyeket a Hirdető kifejezetten erre a célra bocsátott a rendelkezésére. A Partnernek nem áll jogában bármilyen más kedvezményt, kedvezménykódot vagy hasonló ajánlatokat felkínálni, ha azt a Hirdető nem hagyta jóvá. Amennyiben a Partner megszegi ezen kötelezettségét, elveszti a jogát a vásárlás után kiszámított jutalékra.

 1. Reklámelemek

A Jutalékrendszer keretén belül használt reklámelemek szerzői jogi védelmet élveznek. Használatuk csupán a Jutalékrendszer keretén belül engedélyezett. A Hirdető beleegyezése nélkül nem módosítható a HTML kód, grafikai dizájn, valamint a reklámok (pl.: bannerek) egyéb szöveges tartalma.

A reklámok helytelen használata vagy azok jogtalan megváltoztatása a Partner azonnali kizárásához vezet. Amennyiben a reklámok helytelen használata jogi eljárást von maga után a Partner köteles ezen eljárást magárra venni, valamint minden velejáró költséget megtéríteni.

A reklámelemek Jutalékrendszer keretein kívül való használata szigorúan tilos, mindenekelőtt azok másolása és terjesztése. Ez vonatkozik az elektronikus adatbázisokra és az elektronikus információs eszközökre is. A többi pontban érvényesek a jogi korlátok, amelyek az adatvédelmi és szerzői jogi rendelkezéseken alapulnak.

Szigorúan tilos a Hirdető SPAM kategóriába sorolt üzenetekkel (e-mail, SMS, fórum bejegyzés) történő népszerűsítése. Ezen feltételek minden egyes megszegése 500 000 Ft-al büntethető.

 1. Jutalék
 • A Hirdető a Partner affiliate linkjein érkező jogosult vásárlások után jutalékot fizet. (Jogosult vásárlás: a látogató a Partner affiliate linkjén keresztül érkezett a Hirdető honlapjára.) A jutalék a rendelés bruttó tárgyi értékéből számított 6%.
 • Partner abban az esetben jogosult jutalékra, ha a vevő a Partner oldalán történt legutolsó kattintástól számított 15 napon belül sikeres vásárlást hajt végre. A Partner abban az esetben jogosult a jutalékra, ha a rendelés átjut a többlépcsős visszaigazoláson és számlázásra kerül. A pénzvisszafizetési garanciában visszafizetett összeg után jutalék nem jár.
 • Amennyiben a jutalék megváltozik a Partner erről értesítést kap.
 • Szolgáltatásokra (pl.: szállítási díj, utánvételi díj, stb.) a jutalékrendszer nem terjed ki.
 • A fizetendő összeg a Jutalékrendszer statisztikai adatai alapján kerül kiszámításra.
 1. Személyes adatok
 • A Partner jelen szerződés tárgyát képező Affiliate programba történő regisztrációjával hozzájárul, hogy a Hirdető a Partner adatait tárolhatja.
 • A Hirdető nem adja át a Partner személyes adatait harmadik fél számára és kizárólag a Jutalékrendszerrel kapcsolatos információk átadására fogja használni.
 • A Partner a személyes adatokat bármikor megváltoztathatja.
 • A személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulását a Partner bármikor visszavonhatja, mégpedig úgy, hogy e-mailt küld a következő e-mail címre: affiliate@konyhapanel.hu.
 1. Szerződés érvényessége, szerződés megszüntetésének határideje
 • A jelen szerződés határozatlan időre szól. A szerződést a felek közös megegyezéssel, illetve bármelyik fél egyoldalú nyilatkozatával megszüntethetik.
 • A szerződést bármelyik fél 7 nap felmondási idővel írásban, indokolás nélkül megszüntetheti.
 • Szerződésszegés esetén a felek bármelyike Önállóan is, azonnali hatállyal felbonthatja a szerződést. Ezen jog megilleti a szerződött feleket minden feltétel megszegése esetén, azaz a kevésbé lényeges pontok esetében is.
 • A szerződés megszűnése után a Partner azonnal (legkésőbb 24 órán belül) minden reklámelemet és linket eltávolít a weboldaláról.
 1. Záró rendelkezések
 • Jelen Üzleti Feltételek célja, hogy teljeskörűen szabályozza a Hirdető és a Partner közötti meghatározott feladat elvégzésére vonatkozó feltételeit.
 • A Hirdető fenntartja az Affiliate program szerződési feltételeinek módosításának jogát. A módosítást megelőző legkésőbb 7. napig a módosuló rendelkezésekről e-mailben értesíti a Partnert. Amennyiben a módosítás hatálybalépéséig a Partner ellenkező tartalmú nyilatkozatot nem terjeszt elő, a módosítást elfogadottnak kell tekinteni. Amennyiben a módosítás hatálybalépéséig a Partner ellenkező tartalmú nyilatkozatot terjeszt elő, a szerződés megszűnik a módosítás hatálybalépésének napján.
 • A szerződő felek elektronikus úton fogják tartani a kapcsolatot, mégpedig a következő e-mail címen: affiliate@konyhapanel.hu. A Partner a Jutalékrendszerbe való bejelentkezéshez használt e-mail címet fogja használni.
 • A szerződési feltételek megfelelnek a hatályos jogszabályoknak, illetve követik a mindenkori vonatkozó rendeleteket, előírásokat.
 • A szerződés a Partner Affiliate rendszerbe történő regisztrációja és a Hirdető jóváhagyása után lép hatályba.

 

5%

Azonnali kedvezmény🎁

Azonnali 5% kedvezmény bármelyik termékünkre szeptember 30-ig!

We don’t spam! Read our privacy policy for more info.

affiliate-aszf-konyhapanel-hu